Kahlil Gibran  -Je kinderen zijn je kinderen niet.

"En hij zei:

Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochters van 's levens hunkering naar zichzelf.

Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.

Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.

Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen,

dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen gelijk hun te worden, maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.

Want het leven gaat niet terug,
noch blijft het dralen bij gisteren.

Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige,
en hij buigt je met zijn kracht opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter
een vreugde voor je zijn:
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
zo mint hij ook de boog die standvastig is."

 

 

 

 

   

 

 

   

   

Soms is het een grote zoektocht, zowel voor ouders als voor het kind, de jongere zelf. Wie ben ik nu eigenlijk? Hoe functioneer ik in deze wereld zonder mezelf niet te verliezen. Ik ben zo anders, wat nu, waar komt mijn kind vandaan?…..

Voor heel wat kinderen, jongeren staat hun bezieling, hun incarnatie pal op hoe de maatschappij functioneert, verwacht,… Daarom is het belangrijk dat onze kinderen begrepen worden in wie zij zijn, met al hun mogelijkheden, talenten, visies, bestemmingen terwijl ze toch op één of andere manier hun weg vinden in het dagdagelijkse van de maatschappij, gezin, school, vrienden, toekomst…

Aurahealing en mijn spirituele consulten kunnen daar heel sterk bij helpen om de bezieling van het kind of de jongere terug te begrijpen, te vinden of te behouden alsook zijn doel en bestemming zoveel mogelijk in zijn bedoelde, voorziene vorm te behouden zodat ons kinderen, jongeren zichzelf kunnen vinden, ontdekken en uiteindelijk "zijn". Onze kinderen zijn niet onze kinderen, we kunnen ze enkel en alleen begeleiden.