gebeden voor elke dag

1. Moge er vandaag vrede in je zijn

Moge je op God vertrouwen dat je precies bent waar

Je zou moeten zijn.

Moge je nooit de oneindige potentie vergeten die uit

Vertrouwen is geboren

Moge je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen

En de liefde doorgeven die je hebt gekregen.

Moge je tevreden zijn met het feit dat je een kind

Van God bent.

Laat deze aanwezigheid zich tot in je botten

Verankeren en je ziel de vrijheid gunnen om te

Kunnen zingen, te dansen, te danken en lief te hebben.

Het is daar voor ons allemaal.

Amen

 

2 de grote aanroep

Vanuit het punt van Licht in ’t denken van God

Strome Licht in het denken van de mensen.

Dat Licht op aarde nederdale!

 

Vanuit het punt van Liefde in het hart van God

strome Licht in de harten van de mensen.

Moge Christus tot de aarde wederkeren.

 

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt

richte doel de kleine wil der mensen

het doel dat de Meester kent en dient.

 

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen

verwezelijke zich het plan van Liefde en Licht.

En moge het de deur verzeeg’len waar het kwaad verblijft.

 

Laat Liefde en Licht en macht het plan op aarde herstellen

 

meditatie met Moeder Maria

 

 

Vertrek van uit een rustige, ontspannen houding.

Center u en….open u, vrij om even met ons in Aandacht te zijn, …

zie met mijn Blauwe Mantel bescherm ik je innig, met geurige

Jasmijnen breng ik je troost en met mijn Handen raak ik uw Hart aan zodat het opgloeit in Goud

in Goddelijke Gulheid vervuld

in Zoetheid en Onschuld…

Hou dan even je handen open

als een schaal voor uw Hart

waarin dit vloeibaar Elixir pulseert vol Kracht.

Een roze Waterlelie leg ik in haar neer…

geniet haar levendigheid en schoonheid

in het Licht van je Handen

zo teer…

Blaas drie maal zacht met je Goddelijke Adem

in deze Bloem…

en zie een Vlam tevoorschijn treden.

Plaats daarin datgene waaraan je wil bouwen…nu

Ik sterk je dan met Zelfvertrouwen.

Voel dit  … het is er al…

Ontvang dan nu alles in je Hart

Omhels met je Handen…

Wees Stil en Voel

Adem drie maal diep terwijl je alles met je Handen     

naar je schoot toe laat glijden…

Genezing is uw deel, Liefste,

Bekrachtiging van de Bron…!