Engelen bij je thuis?

 Engelen aan huis

    

Engelen zijn spirituele wezens en worden erkend door veel religies.

Engelen staan altijd voor je klaar en zullen je ook helpen als je daarvoor open staat. Je hoeft  ze alleen maar via je gedachten om hulp te vragen en ze staan je bij in moeilijke tijden, ze brengen je inzichten, middelen….

  

 

Wil je Engelen op bezoek bij je thuis?

Ze brengen liefde, harmonie, evenwicht……helpen  bij het manifesteren van je zielenplan of persoonlijke wensen .

De Engelen blijven 5 dagen bij je en daarna stuur je ze door naar vrienden, familie zodat  ook zij kunnen genieten van deze heerlijke energie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is de handleiding voor de aankomst van de engelen :

  • Plaats in een geschikte kamer of hoek:
  • 1 witte kaars die je zelf hebt gezegend, het kan een witte altaarkaars zijn, theelichtje…
  • 1 witte bloem of 1 plant met witte bloesem
  • 1 brief met 3 hartewensen schriftelijk op papier.  Stop de brief in een enveloppe (maak rustig de tijd om deze brief neer te pennen, sluit uw ogen en voel diep in jezelf en schrijf vanuit je zielsverlangen)
  • 1 appel bovenop de enveloppe

 

  • Zoek 3 nieuwe gastheren/gastvrouwen uit, die bereid zijn de ENGELEN na jou te willen ontvangen bij hen thuis5
  • Open je al je deuren en vensters letterlijk en figuurlijk en heet de ENGELEN welkom met de volgende woorden:

Kom binnen en welkom, jullie ENGELEN gestuurd door Hilde

Ik dank jullie dat jullie deze plaats als ook alle mensen die hier in- en uitgaan met zuiverheid en vrede omhullen.

Ik dank jullie dat jullie mijn leven en dat van mijn medemens rijkelijk Harmonie, vreugde, liefde en wijsheid schenken.

Ook dank ik jullie dat jullie mijn 3 hartewensen vervullen

 

De engelen blijven 5 dagen bij je. Daarna gaan zij vertrekken van bij je en ze zullen 5 dagen later  bij de volgende persoon aankomen

 

Open letterlijk weer de deur  of visualiseer en laat de ENGELEN met een kleine boodschap vol Liefde naar de volgende gastheren/-vrouwen gaan, en spreek 
hun NAMEN en WOONPLAATSEN duidelijk uit:
“Lieve ENGELEN,
Ik bedank jullie van harte voor jullie bezoek, voor het vervullen van mijn wensen en voor 
alles wat jullie voor ons hebben gedaan.

[hier zeg je hardop de namen van de personen naar wie je ze stuurt)

 

Ps: indien je geen nieuw doorzend adres vind mail dan altijd vrijblijvend naar Hilde Termote

www.alpha-hilde-omega.be of stuur de engelen terug naar het licht.

 

Weet dat Engelen soms heel subtiel of net heel opvallend. Dat jouw wensen en vragen soms onmiddelijk beantwoord worden en dat er soms Engelen geduld nodig is vooral eer alles zichtbaar wordt. Wanneer jouw vraag of wens helemaal niet naar voor komt, herbekijk jouw situatie dan eens opnieuw en ook eens met andere ogen. Zou best kunnen dat je begrijpt waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Weet dat Engelen het beste met je voor hebben en weten wat echt bij je past.

 

Aartsengelen

Aartsengelen zijn krachtiger dan Engelen en staan aan het hoofd van de engelengroep.

Volgens religie zijn er 4-7 of oneindig veel Aartsengelen.

In elk geval helpen ze iedereen, met of zonder religie, tegelijkertijd en overal. Ze kennen nog tijd, nog ruimte.

De engelen – aartsengelen kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn.

Stel je open en ervaar, meer vragen ze niet.

Aartsengel Michaël

Hij is de één van de meest overkoepelende Engelen, hij is een echte beschermer die met zijn zwaard het pad ruimt voor je voeten. Hij staat je bij in moeilijke situaties en helpt blokkades, hindernissen opheffen.

Daardoor is hij is ook de eerste Engel die je zal ontmoeten op je spirituele pad.

Michaël is jong en vol levenskracht, scheppend en wordt voorgesteld met een gouden mantel en gouden zwaard.

Zijn aanwezigheid ervaar je door zijn paarse kleur, voelbare warme op je lichaam, storingen op elektronisch materiaal (radio, cd…)

Aartsengel Raphaël

Hij is de Engel van de genezing voor mens en dier in de ruimste zin van het woord. Lichamelijke pijnen, healing binnen relaties, moeilijke gesprekken, communicatie in het algemeen, opvoeding …

Raphaël kan je ook oproepen ivm bescherming tijdens reizen.

Let op! Raphaël vervangt geen arts. Hij kan  wel in afwachting de pijn wat verzachten of zo (spirituele EHBO)

Raphaël is jong en loopt gekleed als pelgrim of reiziger met brede mantel en hoed (met veer). De staf met twee slangen, het symbool van goddelijke genezer

Zijn aanwezigheid ervaar je door een groene kleur.

Aartsengel Gabriël

Hij is de Engel van de boodschappen. Roep hem aan bij alles wat  te maken heeft met het overbrengen van boodschappen .

– gesprek

– meditatief een gesprek, een boodschap overbrengen

-vragen om inzicht, boodschap via droom (voor het slapen gaan)

-hulp bij het schrijven van mails, brief, tekst…..

-zakelijke contracten en verkoopacties

-astrale reizen

-paranormale krachten (derde oog)

-verloren zaken

-…….

Gabriël wordt voorgesteld als een rijpere wijze man, veelal een zilverenachtig kleed die glinstert als kristal in het licht.

Aartsengel Ariel

Hij is de engel van het zielenplan, van de manifestatie. Ariel wordt ook de leeuw of leeuwin van God genoemd.

Spreek Ariel aan bij een wens, doel, grootse plannen, levensdoelen…

Ariel wordt wel eens voorgesteld met een leeuwenkop.

Zijn aanwezigheid ervaar je door een voelbare wind, soms precies een veeraai van wind.

Aartsengel Jophiël

Jophiël is de engel van de kunst en de creativiteit en helpt ons aan mooie gedachten, ideeën en energie om prachtige dingen uit te werken op gebied van thuis, werk, relatie enz.

Jophiël haar raad is: creëer, creëer en creëer eindeloos, wees de weerspiegeling van Gods eigen creativiteit.

Roep jophiël ook aan als jouw ego je belemmert dingen, situaties  ruimer te zien.

Vraag haar om je ego weg te halen en vrije gedachten toe te laten.

Ze kan je ook begeleiden bij meditaties, op weg naar je eigen stilte.

Haar aanwezigheid ervaar je via rozengeur.

Aartsengel Azraël

Stervensbegeleiding  en begeleiding na het sterven

Gaat het lijden tegen, help wennen aan de nieuwe situatie en healt de nabestaanden. 

Aartsengel Chamuel

Hij helpt ons bij angsten en belangrijke momenten en het uitbouwen van fundamenten, voorbereidingen van situaties en projekten.

Zijn aanwezigheid ervaar je aan een vlinderachtig, plezierig gevoel in je lichaam.

Aartsengel Haniel

Stevig op je beide voeten staan in moeilijke situatie, daar helpt Haniel je bij.

Roep hem aan bij sollicitatiegesprek, voordracht, examens, huwelijk ….

Aartsengel Metatron

De engel van het heden, samen met de Engel Sandalphon was hij ooit mens.

De jongst van de groep, fier, energiek en onvermoeibaar.

Metatron begeleidt kinderen op alle vlak.

Hij leert ons  ook te begrijpen waarom dingen en mensen zus of zo zijn.

Aartsengel Raguel

Raguel helpt de underdogs, misdeelden en mishandelden.

Als raadsman, spirituele begeleider, therapeut….kan je hem om raad vragen.

Aartsengel Raziel

Raziel kent de geheimen  en de werking van het universum.

Vraag hem om hulp bij spirituele oefeningen en nood aan inzicht op hoog niveau.

Aartsengel Sandalphon

Brengt gebeden over

Aartsengel Uriel

Zoek hem op als je op zoek bent naar een praktische oplossing of een creatief inzicht.

Uriel brengt je briljante ideeën!

Aartsengel Zadkiel

Zadkiel is de Engel van de vergiffenis, genade en mededogen voor jezelf alsook voor anderen.

 

Contact maken met de engelen: stappenplan – goede raad en mogelijkheden

Stappenplan

1. maak ruimte voor de Engelen

Engelen leven in de wereld van onze geest, de hemelse wereld, en wij leven in de wereld van de materie.

Als je wilt dat de Engelen zich op hun gemak voelen in jouw wereld, dan dien je je wereld, je gedachten, gevoelens en omgeving af te stemmen op die van hun.

2. praat met hen, stil of luidop

Engelen verhoren onuitgesproken gebeden of intense hartenwensen en wensvolle gedachten.

Verandering in je leven kan je ook bekomen door het luidop uitspreken van je verlangen dmv: – liederen en lofzangen

                                                         – gestructureerd gebed

                                                         – ongestructureerd gebed vanuit

                                                            de diepste wens van je ziel

3. gebruik de naam van God of het goddelijk

wat het voor jouw ook mag betekenen

4. spreek dagelijks tot de Engelen

Engelen zijn altijd en overal aanwezig, laat ons daar bewust van worden.

Maak het de Engelen mogelijk om vanuit hun zijn jouw hart te bereiken door hen deel te laten uitmaken van uw dagdagelijks leven, in u doen en denken.

5. vraag om hulp

Engelen komen als je hen aanroept, je kiest uit vrije wil of je hulp of inzicht wenst of niet.

Soms, héél soms, grijpen ze in zonder jouw toestemming te vragen. Dit is wanneer keerpunten in het leven echt noodzakelijk zijn.

6. herhaal je gebeden tot de Engelen en wees duidelijk in de omschrijving van uw wensen

Herhaling zet kracht bij.

Hoe duidelijker en consequenter uw wens, hoe preciezer deze kan worden uitgevoerd.

Hoe gerichter en getailleerder de vraag, hoe duidelijker het antwoord en het resultaat.

Pas op! je krijgt wat je vraagt, schat uw wens dus goed in. Tenslotte is er aan alles  een keerzijde.

7. visualiseer

Gedachtebeelden kunnen je gebed kracht bijzetten.

Stel  dus uw wens voor in beeld en vorm en overhandig deze aan de Engelen.

Laat daarna elke vorm van controle en sturing los, zodat de Engelen hun werk kunnen doen.

8. verwacht verrassingen

Engelen zijn sinterklaas niet en kunnen niet zomaar alles laten gebeuren.

Er zijn tenslotte nog de spelregels van het karma en de levenslessen.

Wees overtuigd dat Engelen onze gebeden horen, maar zij dienen zich aan 3 voorwaarden te houden:

a. zij mogen zich niet mengen in Gods plan (ivm ziel en karma)

b. jij of niemand anders mag in gevaar komen of “benadeeld” worden

c. zij dienen rekening te houden met de juiste tijd of het Goddelijk moment

Goede raad

Wanneer je denkt dat de Engelen jouw gebed niet hebben verhoord, bekijk de situatie dan nog eens heel goed.

– je hebt het wonder over het hoofd gezien

– je hebt iets anders gekregen

  *een tool om je wens waar te maken

  *een inzicht

  *een levensles

  *een “aha”-moment waardoor je plots begrijpt

  *…………

De Engelen wereld is veel ruimer en wonderlijker dan wij op het eerste zicht met ons rationele denken weten.

Er zijn Engelen met specifieke werkterreinen, zodat je je wensen dan heel doelgericht aan 1 van hen kunt richten.(zie rubriek aartsengelen)

mogelijkheden

-steek dagelijks een kaars aan terwijl  je in gedachte heel bewust contact maakt met de Engelen

-maak een altaartje in de kamer, in de tuin,…waar je tot rust kunt   komen.

Ga daar creatief mee om, versier het, maak wensdozen enz…maar er een plaats van bewustwording van.

-ga rustig zitten in de kamer, de tuin, de natuur….stel u een Engel voor en praat er mee alsof het je beste vriend is en daarna: LUISTER in de stilte tot de Engelen de gedachte in je bewustzijn brengen zodat je weet, begrijpt, inziet…..

Wenst u advies of begeleiding in verdere oefeningen

*ontmoet uw spirituele gids

*ontmoet uw beschermengel

*ontdek uw eigen kracht

*komt tot rust en totale stilte