Inzicht, een beslissing

Inzicht, een beslissing!

Inzicht:

k ont-doe mij van ego en egoïsme dat ik in mezelf ont-moet en dat wat via anderen naar me toe komt.

Ik ga mij blijven inzetten, een voorbeeld te zijn van engagement

of jullie het nu begrijpen of leuk vinden of net niet, houdt mij niet tegen.

Het is en blijft een deel van mezelf waar ik met heel veel respect en liefde mee omga.

Of mijn mede-mens nu kleurling, moslim, atheïst, vluchteling, buurman, zieke, een ontredderd kind is

of gewoon iemand die eventjes een helpende hand nodig heeft iets wilt van me lenen

of gewoon een goed gesprek nodig heeft.

Of de mens wie ik help nu van hier of van daar is.

Of ik nu een belg, afrikaan of wie dan ook help.

Niets houdt mij tegen om dit stuk van mezelf verder te ontwikkelen

en ik hoop dat jullie zelf ooit dat lichtpunt mogen voelen.

 

Ik hielp tal van zieken en eenzame met kerst, was vrijwilliger bij het rode kruis, voedselbank, MS liga. Zamelde geld in voor operaties of schoolgeld in Gambia, Togo en Marokko, haal kledij of wat dan op om te geven aan wie nodig heeft.

Werk met passie in mijn healend werk en weet ook daar waar iemand “zo maar” eventjes mag geholpen worden.

 

 

 

Engagement is een netwerk van mensen.

En ja, ik weet dat heel wat van mijn vrienden datzelfde gevoel en menslievendheid in zich hebben en het op hun manier ook uitdragen El hamdullellah, gelukkig maar!

En ja ook ik word geholpen afgestemd op mijn nood en jullie mogelijkheid.

 

Engagement is een cirkel van liefde en energie, breek hem niet!

Stap uit jullie beperkt zijn, heb geen angst zelf te kort te hebben, verbreed jullie zicht, vergroot jullie hart, durf ook zelf te ontvangen met wat jij nodig hebt en ga vooral in onvoorwaardelijkheid geven. GEEF!

Wat geven ook mag zijn: voel jouw plek, geef jouw glimlach, ondersteun mensen in hun initiatief, kijk wat je kan doen, geef geld, kom in actie, wees creatief, deel elkaars enthousiasme en bewogenheid….zijn allemaal mogelijkheden om te tonen aan elkander, we zijn 1 en al mens in het zelfde netwerk, in dezelfde cirkel. We staan alleen soms op een ander plekje in het verhaal.

Aktie Find your smile again
T shirt en beer Find your smile again

 

Nog meer…

En al wie het anders ziet, geen probleem maar ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop en popel om volgend jaar NOG MEER engagement te mogen tonen en mij nog meer mag inzetten voor wie iets van mij zou kunnen gebruiken of nodig hebben.

Nog meer met een glimlach mag zeggen, dank mij niet maar dank Allah, dank het universum, dank het netwerk van mensen.

 

Je neemt je ziel mee na het sterven, niet jouw beperktheid van bezit.

 

 

 

 

 

Ben ik boos? Weet niet, misschien even ontredderd over hoe velen van jullie zijn, maar ik ben vooral krachtig in wat ik ben en wil zijn en ook ga verder zijn en ik ben vooral trots op allen die zo zijn als ik. Want naast vele andere lichtwerkers mag ik mijn deeltje brengen in deze wereld van leerschool om te ontwaken in wie we zijn.

Reis met me mee. www.alpha-hilde-omega.be

 

Wil je helpen?


Alle financiële steun kan je storten op BE26001638565729
Vragen pb Hilde Termote

Hilde Termote
Hilde Termote
december 26, 2016
alphahild
Hilde Termote, belgie, cirkel, engagement, gambia, healing, inzicht, Marokko, moslim, passie, togo